Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

Historia szkoły od 1970 roku

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W PIASKACH

 

1970 - 72

            Podjęcie decyzji o budowie nowego budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2 w Piaskach. Do 1972 r. uczniowie uczęszczali do placówki, w której mieściły się dwie szkoły podstawowe, Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Metalowa i wieczorowe Liceum Ogólnokształcące. W ciągu roku Rodzicielski Komitet Pomocy Szkole zebrał ok. 1 mln. zł. Rodzice dzieci organizowali imprezy środowiskowe, z których uzyskane  fundusze przekazywane były na rzecz budowy szkoły.

            Wrzesień - rozpoczęcie prac

            2 listopada 1972 – oddanie do użytku nowego budynku

 

 

1973

            14 października - nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo, instytucje, Komitet Rodzicielski, nauczycieli i młodzież

 

 

1968 – 75

            Kierownik Szkoły Podstawowej i Gminnej w Piaskach - p. Lucjan Świetlicki.

 

 BRAK INFORMACJI W KRONICE O DYREKTORZE P. MAKIEŁA

(W KSIĄŻCE P. ŚWIETLICKIEGO JEST PIERWSZYM DYREKTOREM PO 1975)

 

1975

            Objęcie funkcji dyrektora szkoły po p. Lucjanie Świetlickim przez p. Kazimierza Górniaka (pp. Edmund Makieła), zastępcy dyrektora: p. Edmund Makieła (do 1976), p. Maria Chobotow

 

1976

            Marzec – przekazanie szkole samochodów Star-52 i Nysa przez Stołeczne Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Warszawie

            Wrzesień - zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora. Funkcję sprawują: p. Maria Janiuk (z-ca Gminnego Dyrektora Szkół),  p. Maria Chobotow (z-ca Dyr. Zbiorczej Szkoły Gminnej), p. Lucjan Świetlicki (z-ca Dyr. Zbiorczej Szkoły Gminnej) .

 

 

1977

            1 kwietnia – rozpoczęcie pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie przez p. Kazimierza Górniaka, p. Maria Janiuk kończy rok szkolny (WG P. ŚWIETLICKIEGO JEST DYREKTOREM W KRONICE BRAK TAKIEJ INFORMACJI)

            Wrzesień – objęcie stanowiska Gminnego Dyrektora Szkół przez p. Józefa Sokołowskiego, zastępcy: p. Maria Janiuk (z-ca Gminnego Dyrektora Szkół), p. Maria Chobotow (z-ca Dyr. Zbiorczej Szkoły), p. Lucjan Świetlicki (z-ca Dyr. Zbiorczej Szkoły).

 

1978

            18 maja - spotkanie z p. Marią Józefacką, poetką, prozaikiem, autorką utworów dla młodzieży.

            Wrzesień - objęcie funkcji Gminnego Dyrektora Szkół w Piaskach przez p. Jana Teterycza, zastępcy dyrektora: p. Maria Janiuk (z-ca Gminnego Dyrektora Szkół), p. Jadwiga Burdzanowska (z-ca Dyr. Zbiorczej Szkoły), p. Lucjan Świetlicki (z-ca Dyr. Zbiorczej Szkoły).

 

1979

            28 maja - wizyta p. Marii Szuleckiej, pisarki, reportażystki, autorki utworów dla dzieci i młodzieży.

 

 

1984

            Zmiana dyrektora szkoły. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej zostaje p. Jadwiga Burdzanowska, zastępcy Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej: p. Alina Jaworowska,            p. Joanna Krupińska (do 1992 r.)

 

1990

            22 lutego – koronacja godła, uroczyste poświęcenie przez ks. Jana Augustynka krzyży podczas obchodów Święta Patrona Szkoły. Krzyż został zawieszony w korytarzu naprzeciw wejścia do budynku przez Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego p. Mariana Gładysza.

            Marzec – wizyta gości ze Szwecji

 

1991

            7 marca – wizyta nauczycieli – nowatorów z województwa tarnobrzeskiego.

            25 maja - spotkanie z grupą nauczycieli – nowatorów z województwa bialskopodlaskiego, wizyta związana z istnieniem w placówce klasy autorskiej prowadzonej przez p. Danutę Wójcik.

 

1992

            1/2 grudnia - seminarium dydaktyczne „Minimum kosztów – Maximum pomysłów”.

            Czerwiec - cykl lekcji j. niemieckiego w oparciu o dramę i pantomimę prowadzony przez Holendrów.

 

1994

            Zmiana dyrektora szkoły. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika obejmuje p. Eliza Kunc, zastępca dyrektora p. Mirosława Krawczyk.

 

 

 

1996

            5 września - spotkanie z p. Zofią Agnieszką Kłakówną nauczycielem akademickim i autorką podręczników do nauki j. polskiego.

 

1997

            29 kwietnia - seminarium nauczycieli i studentów „Nauczać z przyjemnością – „TO LUBIĘ!”, podczas którego prowadzone są warsztaty, lekcje otwarte i dyskusje na temat pracy z programem „To lubię!”. Uczestnikiem spotkania jest autorka programu p. Zofia Agnieszka Kłakówna.

 

1998

            Maj - 25 – lecie nadania Szkole Podstawowej w Piaskach imienia Mikołaja Kopernika, odprawiona została Msza Św., odbył się zjazd absolwentów szkoły.

 

1999

            Zmiana dyrektora szkoły. Dyrektorem szkoły zostaje p. Izabela Gładysz, zastępca dyrektora – p. Małgorzata Ciołek.

            Wprowadzenie nowego systemu szkolnego; przekształcenie dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową, odtąd edukacja w szkole podstawowej trwa sześć lat.

 

2000

            Utworzenie klasy o profilu regionalnym.

            7 maja - odsłonięcie obelisku na Kirkucie, w uroczystości zaangażowana jest społeczność szkoły, która położona jest nieopodal cmentarza żydowskiego.

 

2001

            Listopad/luty - udział klasy III B w ogólnopolskim konkursie Generali „Generalnie bezpiecznie. Ucz się od policji”

 

2002

            26 maja - Powiatowe Obchody Święta Ludowego w Piaskach na boisku przy szkole.     

2003

            Luty – udział uczniów kl. I B pod opieką p. Mirosławy Krawczyk w II edycji ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Grupy PZU „Odblaskowe Pierwszaki”. Wychowawca klasy opracował scenariusz przedstawienia teatralnego uświadamiający konieczność noszenia światełek odblaskowych, następnie został on zaprezentowany uczniom klas równoległych.

            Marzec – II miejsce w finale wojewódzkim X jubileuszowej edycji konkursu „Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo” za opracowanie programu wypoczynku podczas ferii zimowych

            11/12 kwietnia – wyróżnienie „Teatru z Piaskowego Miasta” (klasa I B, opiekun        p. Mirosława Krawczyk) za spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu” w X Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdniku.

            Maj – objęcie szkoły patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.

            16 maja - przekazanie przez przedstawiciela WORD p. Antoniego Domaszewskiego oprogramowania komputerowego oraz pomocy dydaktycznych na wyposażenie sali do wychowania komunikacyjnego. Dzięki nim uczniowie będą mieć możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych na rowerach.

            22/23 maja - 30 Lubelska Wojewódzka Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Lublin – Krasnystaw, aktywnie biorą w niej udział p. Izabela Gładysz                   i p. Małgorzata Ciołek jako przedstawicielki szkoły objętej patronatem WORD. Wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Ciołek wygłasza referat „Wypadki w ruchu drogowym z udziałem dzieci oraz działania podejmowane przez szkoły i środowisko lokalne w Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”

            Maj – występ chóru „Wiolino” pod opieką nauczyciela muzyki p. Jeleny Poniewozik  na zjeździe dzieci niepełnosprawnych w Lublinie.

            31 maja/1 czerwca - Dni Piask  - Eurofestyn, uczniowie i nauczyciele włączyli się aktywnie w przebieg święta miejscowości m.in. poprzez występ chóru „Wiolino”, przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”, przygotowane przez uczniów kl. I A i p. Agnieszkę Siennicką, scenkę ekologiczną klas szóstych „Sąd nad mieszkańcami Piask za zanieczyszczanie środowiska” (opiekun p. Wanda Kowalewska).

            21 czerwca - II Zjazd Absolwentów w 50. Rocznicę powstania Liceum Pedagogicznego w Piaskach. W Komitecie Organizacyjnym obchodów rocznicy aktywnie pracowała p. Zofia Kicińska. Uczestnicy spotkania ufundowali szkole drukarkę.

            Wrzesień 2003/2004  - wprowadzenie nowych zajęć  wychowania do życia w rodzinie.

            Wrzesień - zakończenie wymiany instalacji elektrycznej w szkole i wymiany okien w salach lekcyjnych i na korytarzach.

            Wrzesień  – uzyskanie dostępu do Internetu.

            12 grudnia - promocja książki p. Lucjana Świetlickiego pt. „Ulica Lubelska w Piaskach – historia domów i ludzi”

           

2004

            Styczeń - spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi.

            Luty -  remont kuchni i korytarza szkolnego.

            12 lutego-30. rocznica nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika.

Na uroczystościach obecny był Burmistrz Piaski, przedstawiciele Spółdzielczego Banku w Piaskach, dawni pracownicy szkoły.

            Luty – nagroda główna (wyjazd do Francji) dla p. Beaty Widzińskiej-Dudek za projekt i wykonanie gry dla dzieci w III edycji akcji prewencyjnej PZU SA i Policji „Odblaskowe Pierwszaki”.

            Marzec - wymiana okien w stołówce.

            5 marca - 13 edycja Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa w szkole”, szkoła bierze udział w etapie wojewódzkim

            11 marca – II miejsce w finale wojewódzkim  XI edycji konkursu „Zimowa przygoda”, wręczenie nagrody przez Wicekuratora p. Sławomira Sosnowskiego

            5/11 kwietnia – Otwarty Międzynarodowy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Szacunek to bezpieczeństwo – nie dla agresji na drodze”, p. Małgorzata Ciołek – koordynator edukacji motoryzacyjnej, zajęcie I miejsca i zdobycie roweru przez Pawła Zajączkowskiego w kategorii kl. IV-VI

            21 maja – wyróżnienie dla Pawła Zajączkowskiego (nagroda rzeczowa i dofinansowanie do wyjazdu wakacyjnego do Brukseli) w 13 edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa w Szkole”

            Lipiec/sierpień - remont budynku – wymiana kaloryferów, odnowa parteru i korytarza na pierwszym piętrze, zmiana dachu i rynien w sali gimnastycznej, wykonanie odwodnienia.

            Wrzesień -  remont ścian i wymiana podłogi w sali gimnastycznej. 

            29 września - otrzymanie nowego gimbusa „Smyka” przez Gminę Piaski, kierowcą pojazdu jest p. Andrzej Smolira.

            Październik - adaptacja pomieszczeń dla klasy zerowej, w prace aktywnie włączają się rodzice.

            13 września – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, szkołę odwiedzili p. Roman Hrynkiewicz (Prezes SB Piaski), ks. Piotr Stańczak (Proboszcz Parafii w Piaskach), p. Jadwiga Burdzanowska (była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaskach), p. Zbigniew Twaróg (Sekretarz Gminy Piaski), p. Piotr Błaszczak (Przewodniczący Rady Rodziców) i p. Hieronim Pietrzyk (Dyrektor MCK w Piaskach).

            2 listopada - pierwsze zajęcia klasy „0” (wychowawca p. Małgorzata Zajączkowska) w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na parterze.

            09 listopada - poświęcenie i przekazanie Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach gimbusa. W uroczystości udział wzięli: Lubelski Kurator Oświaty      p. Waldemar Godlewski, Wojewoda Lubelski p. Andrzej Kurowski, Burmistrz Piask p. Ryszard Siczek, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Wacław Burdzanowski, ks. Proboszcz Piotr Stańczak, przedstawiciele Rady Rodziców. Wojewoda Lubelski p. Andrzej Kurowski przekazał szkole programy komputerowe.

           

2005

            18 lutego - przekazanie nowego rzutnika pisma przez p. Romana Hrynkiewicza Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku w Piaskach podczas uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły

            16 marca – II Powiatowy Sejmik Młodych Ekologów

            19 marca -  IV miejsce w grupie szkół podstawowych w konkursie zorganizowanym pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty „Europa bez granic – łączy nas taniec”

            1 – 6 maja - wymiana międzynarodowa „Muzyka łączy narody”, pobyt w Piaskach uczniów Gimnazjum Słowiańskiego w Kijowie, którzy poznają kulturę i obyczaje polskie, uczestniczą w wycieczkach do Nałęczowa, Kazimierza Dolnego, Wojciechowa, Janowa, wspólny koncert dla mieszkańców Piask

            29 maja – Wojewódzkie Obchody Święta Ludowego

            6 czerwca – konkurs pod patronatem Wojewody Lubelskiego „Bezpieczny na drodze”

            Lipiec/sierpień – odnowienie we własnym zakresie sal nr: 6, 9, 13, 15, pokoju nauczycielskiego, świetlicy oraz łazienki

            10/21 października – Akcja „Góra Grosza” Towarzystwa „Nasz Dom” pod patronatem MEN, zbiórka monet na rzecz domu dziecka

            10 grudnia – obchody 100–lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Nauczycieli             

 

2006

            24 lutego – profilaktyka chorób kręgosłupa, badanie uczniów sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Świdniku, informacja o wydarzeniu w TV Lublin

            Kwiecień – remont dachu, ocieplanie budynku

            28 kwietnia – spotkanie z Jurijem Ziniewiczem z Białorusi, mistrzem sztuk walki, sportowcem szkoły „Karate De Black Combat”

            29 kwietnia/5 maja – rewizyta w Gimnazjum Słowiańskim w Kijowie w ramach spotkań „Muzyka łączy narody”, wyjazd członków chóru „Wiolino” z opiekunami: p. Małgorzatą Ciołek, p. Jeleną Poniewozik i p. Magdaleną Specjał

            17 maja – Kuratoryjny Sprawdzian Umiejętności Ruchowych, certyfikaty otrzymało: 19 uczniów i 32 uczennice klas VI i 23 uczniów i 29 uczennic klas III

            18 maja – zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka w Łabuniach, akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie „Nieobojętni Razem” przez ZNP

            21 maja – instalacja komputerów otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

            Lipiec/sierpień – remont korytarzy i sal lekcyjnych nr: 15, 16, 18, tworzenie sali multimedialnej

            10 września – VIII Dożynki Powiatowo-Gminne, zaangażowanie się uczniów szkoły w ich przebieg

            18 października – warsztaty teatralne z p. Ewą Zielińską z Ośrodka Praktyk Teatralnych z Gardzienic

            21 października – spotkanie z p. Lucjanem Świetlickim

            17 listopada – spotkanie z aktorami Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice i misjonarzami z Afryki, spotkanie z redaktorem „Tygodnika Świdnickiego” p. Pawłem Franczakiem

 

2007

            6 stycznia – badania klas V w ramach projektu „Szansa dla młodego serca”

            18 stycznia – przegląd i ocena pracy szkoły pod względem bezpieczeństwa dzieci        i młodzieży, komisja w składzie: p. Grażyna Fijołek Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Tomasz Gwóźdź aspirant sztabowy KPP w Świdniku, p. Bożena Grabowska – inspektor ds. oświaty UM w Piaskach, stwierdziła,  że szkoła zapewnia uczniom wysoki poziom bezpieczeństwa

            8 lutego – zakup (?) nowych bramek do piłki nożnej na boisko szkolne oraz bramek do piłki ręcznej

            8 marca – pierwsze miejsce Jakuba Króla w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

            14 kwietnia – wizyta harcerzy z Lublina

            6/11 maja – wizyta 16 uczniów z Gimnazjum z Kijowie

            Lipiec/sierpień – remont sal lekcyjnych, układanie kostki brukowej przed szkołą

            1 października – rozpoczęcie akcji „Szklanka mleka dla każdego ucznia” finansowanej przez Unię Europejską

           

2008

            4 marca – eliminacje wojewódzkie Konkursu Matematycznego, laureat – Piotr Wójcik

            24 kwietnia – występ chóru „Wiolino” w Chatce Żaka w Lublinie w ramach V Festiwalu Piosenki Europejskiej

            15 maja – badanie słuchu

            24 października – wyjazd na Ukrainę

 

2009

            12 listopada - wycieczka uczniów  klas VI do Warszawy, spotkanie z Panią Poseł Magdaleną Gąsior-Marek

            Realizacja Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską – p. Mirosława Zaturska

            9 grudnia – podsumowanie I etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

            Uczestnictwo w programie rządowym „Radosna Szkoła”, umożliwiającym szkołom podstawowym otrzymanie 100 % dofinansowania na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Stworzenie saloniku zabaw

            Realizacja unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole”

 

 2010

            Luty – przystąpienie do projektu „Edukacja twoją szansą – program rozwojowy szkół z gminy Piaski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

            Maj – wizyta uczniów z Kijowa

 

 

 

            Tradycją szkoły jest coroczna organizacja imprez szkolnych: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Rocznica Odzyskania Niepodległości, klasowe obchody Dnia Babci i Dziadka w kl. 0 – III, Święto Patrona Szkoły, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  Dzień Matki, zakończenie roku szkolnego.

            Szkoła od wielu lat prowadzi współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piaskach przy obchodach świąt patriotycznych.

            Historia szkoły łączy się nierozerwalnie z istnieniem następujących organizacji: działającą w latach 70-tych Śpiewającą Drużyną (zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej);  Spółdzielnią Uczniowską, wspomaganą przez Gminną Spółdzielnię w Piaskach, Związkiem Harcerstwa Polskiego, kabaretem „Drzazga”.

            Regularne uczestnictwo w akcjach charytatywnych „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wpisało się w tradycję szkoły.

            Samorząd Szkolny działa prężnie, odbyło się wiele sejmików gminnych i szkolnych.

            Uczniowie biorą udział w systematycznie organizowanych konkursach szkolnych: matematycznym, ortograficznym, recytatorskim, przyrodniczym, a także reprezentują szkołę w konkursach organizowanych przez inne placówki i organizacje, m.in. plastycznych, religijnych, recytatorskich, literackich.

 

luty/czerwiec  - udział w  rządowym programie  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła” wspomagającego edukację dzieci w klasach I-III, przygotowanie placu zabaw obok budynku zabaw, zorganizowanie miejsca zabaw na korytarzy szkolnym na I piętrze oraz zakup pomocy dydaktycznych

lipiec               - udział 150 uczniów w wycieczce w ramach projektu „Edukacja twoją szansą”

październik     – zbiórka darów dla powodzian z Wilkowa

listopad           – realizacja III etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa na zlecenie MEN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

2012

2 czerwca        - organizacja I Gminnego Dnia Dziecka

sierpień 2012/luty 2014 – udział w programie „Ocenianie kształtujące” w „Szkole uczącej się”

UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKCJE CYFROWA SZKOŁA

 

2013

8 lutego           - uroczyste obchody 40. rocznicy nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika

marzec            - zajęcie przez Dominika Bieleckiego I miejsca na etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Mam 6 lat” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyróżnienie dla Klaudii Jakubowskiej

kwiecień         - zdobycie przez Zuzannę Zaturską I miejsca w etapie wojewódzkim III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP wypadkom”; II miejsce - Karola Woś

październik     - udział szkoły w projekcie „Wzmacnianie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny”, wycieczka: Lublin - Kozłówka

październik 2013/maj 2014 – udział szkoły w programie „W-f z Klasą” ogólnopolskiej akcji edukacyjnej prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

wrzesień 2013/ luty 2015 – udział szkoły w programie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” przygotowanym przez MEN

2014

marzec            - zdobycie wyróżnienia przez Anastazję Kuśmierczyk  na etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Mam 6 lat” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

maj                  - udział w I Gminnej Spartakiadzie Przedszkolaków

7 maja             - wręczenie nagród w XII Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli, I miejsce zdobyła p. Renata Korab-Smyk, wyróżnienie dla p. Łukasza Kiełbasy

7 czerwca        - organizacja III Gminnego Dnia Rodziny

październik/grudzień – realizacja działania "Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klasy pierwszej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych PIN Ekologicznego Klubu UNESCO

październik 2014/marzec 2015 – „Kultura i przyroda nad Giełczwią” realizacja działania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych PIN Ekologicznego Klubu UNESCO

październik 2014/marzec 2015 – „Matematyka nie musi być nudna” realizacja działania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych PIN Ekologicznego Klubu UNESCO

listopad           - „Pasowanie na Świetliczaka” realizacja działania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych PIN Ekologicznego Klubu UNESCO

 

                      

Biuletyn Informacji Publicznej