Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY   -   Joanna Zawadzka

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 12.00

(budynek szkoły podstawowej)

WTOREK

10.30 – 15.30

(budynek gimnazjum)

14.45 - 15.30 ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

ŚRODA

10.30 – 15.30

(budynek gimnazjum)

11.40 – 12.40 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

13.45 – 14.30 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

14.45 – 15.30 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

CZWARTEK

8.00 - 12.30

(budynek gimnazjum)

PIĄTEK

10.00 - 13.30

(budynek szkoły podstawowej)

 

Czego oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem, o czym najczęściej chce rozmawiać?

Wśród poruszanych problemów najczęściej znajdują się:
•    trudności w nauce
•    trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśniczą
•    kłopoty osobiste i rodzinne
•    nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole

 

Czego oczekuje rodzic w kontaktach z pedagogiem, o czym najczęściej chce rozmawiać?

Wśród poruszanych problemów najczęściej znajdują się:
•    niepokojące zachowanie dziecka
•    problemy dziecka w nauce

•    problemy dziecka w relacjach z rówieśnikami
•    relacje rodzic - dziecko
•    możliwość uzyskania pomocy w różnych sytuacjach życiowych
 

Pedagog szkolny:

  • Prowadzi konsultacje dla rodziców.
  • Prowadzi zajęcia indywidualne dla uczniów.
  • Prowadzi zajęcia w małej grupie i klasie: rozwiązywanie konfliktów, agresja, treningi umiejętności społecznych, zajęcia integracyjne.
  • Współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie m. in.: poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, sąd rodzinny, ośrodki interwencji kryzysowej.
  • Rozpoznaje indywidualne potrzeby dziecka.
  • Podejmuje działania w sytuacjach kryzysowych.

       

Biuletyn Informacji Publicznej