Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

Logopeda szkolny

 

BARDZO ISTOTNE JEST WCZESNE WYKRYCIE EWENTUALNYCH ZABURZEŃ MOWY I NATYCHMIASTOWE PODJĘCIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ.

 

PROŚBA  LOGOPEDY  DO  RODZICÓW  DZIECI  Z  ZABURZENIAMI  MOWY

 

Rodzice!

Tak wiele potraficie i możecie zrobić dla swojego dziecka. Czy wiecie jednak, że dla jego rozwoju potrzebny jest także prawidłowy rozwój mowy, że nie wystarczy tylko nakarmić je i ubrać?

Jeśli naprawdę je kochacie, zróbcie coś:

- by mówiło poprawnie, bo dzieci śmieją się z niego,

- bądźcie cierpliwi, gdy mu coś nie wychodzi i nie zniechęcajcie się,

- urozmaicajcie ćwiczenia z nim, bo nużą je ciągle te same zajęcia,

- nie każcie mu ćwiczyć za długo, bo nie może skupić się na wykonywanym zadaniu dłużej niż 20 minut,

- powtarzajcie z nim materiał ćwiczeniowy.

Dziecku zależy na uznaniu logopedy; przygotowujcie je tak do zajęć, by był zadowolony:

- bądźcie konsekwentni i nie pozwalajcie mu na wymigiwanie i wykręty od ćwiczeń,

- nie przerywajcie rozpoczętej terapii, bo dziecko chciałoby mówić tak dobrze, jak inne dzieci,

- starajcie się zauważyć każdy jego sukces.

CHWALCIE JE I NAGRADZAJCIE. TO DLA NIEGO BARDZO WAŻNE !!!

Widzicie sami, że:

- rezultat terapii logopedycznej zależy w bardzo dużym stopniu od Was ,

- pomóżcie zatem swojemu dziecku opanować prawidłową wymowę,

- terapia logopedyczna nie polega na samym przychodzeniu do logopedy,

- konieczne jest dokładne, systematyczne wykonywanie w domu jego zaleceń,

- nie wynaleziono jeszcze cudownej pigułki, która sprawi, że Wasze dziecko będzie mówiło poprawnie, nie czekajcie więc na nią.

Rezultaty terapii logopedycznej uzależnione są w bardzo dużym stopniu od:

- waszego zaangażowania,

- motywacji i systematyczności ćwiczeń,

- metod wspierających główną metodę terapii.  

Rozwój mowy -

» Schemat powstawania głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

1-2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba,dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n , a także zmiękczone: pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania,dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł,

3 – 4 rok życia

pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz

4-5 rok życia

pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dż

5-6 rok życia

utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż,r

7 rok życia

technika mówienia opanowana

 

Najczęstsze wady wymowy to:

· Sygmatyzm (popularne seplenienie) – czyli nieprawidłowa artykulacja głosek detalizowanych trzech szeregów: syczącego S, Z, C, DZ; ciszącego: Ś, Ć, Ź, DŹ,: szumiącego S, Z, C, DZ

· Lambdacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski L

· Kappacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski K

· Gammacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski G

· Rotacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski R

· Mowa bezdźwięczna – występuje gdy dziecko artykułuje głoski dźwięczne jako bezdźwięczne np. zamiast powiedzieć głoskę d dziecko wypowiada t i tak np. zamiast domek dziecko będzie mówiło Tomek

· Zaburzenia słuchu fonematycznego – z zaburzeniami słuchu fonematycznego mamy do czynienia, gdy dziecko nie różnicuje różnych wymówień tego samego fonemu

· Nosowanie – wtedy, gdy mowa dziecka przypomina mowę dziecka, które ma potężny katar i zatkany.

Jąkanie- Stanowi osobną grupę wad wymowy. Powstaje zwykle w wieku przedszkolnym, a ujawnia się wtórnie lub nasila w okresie dojrzewania.  Powodowane jest między innymi poprzez nieprawidłową koordynację ruchową mięśni oddechowych, fonacyjnych, mimicznych bądź też rozpraszaniem uwagi, zaburzeniami nerwowymi, a także uszkodzeniami ośrodków mowy w mózgu.

Poziom rozwoju percepcji słuchowej w zasadniczy sposób decyduje o postępach w rozwoju mowy i nauki czytania.

ZALECANE ĆWICZENIA
1) słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtworzenie przez: wyklaskiwanie, wystukiwanie ołówkiem, pałeczką na bębenku;
2) porównywanie melodii znanych piosenek pod względem tempa, wysokości głosu;
3) różnicowanie dźwięków opartych na mowie ludzkiej z innymi dźwiękami dochodzącymi ze świata zewnętrznego;
4) różnicowanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych;
5) różnicowanie tonów wysokich i niskich oraz tempa szybkiego i powolnego;
6) dzielenie zdań prostych na wyrazy;
7) porównywanie liczby wyrazów w zdaniach;
8) dzielenie wyrazów na sylaby i synteza tych sylab;
9) określenie długości wyrazów na podstawie ilości sylab;
10) tworzenie wyrazów z sylab;
11) słuchowe wydzielanie sylab i liczenie ich w wyrazach krótszych i dłuższych;
12) określanie pozycji sylab w wyrazie: w nagłosie, wygłosie, wydzielanie sylab środkowych;
13) wyszukiwanie podanych sylab w różnych wyrazach;
14) kończenie wyrazów zaczynających się daną sylabą;
15) tworzenie wyrazów przez dodawanie sylab początkowych do znanych sylab końcowych;
16) rozwiązywanie rebusów obrazkowych;
17) analiza i synteza głoskowa wyrazów (skojarzenie głoski ze znakiem graficznym- literą);
18) wyróżnianie i wybrzmiewanie samogłosek i spółgłosek w nagłosie (O-la, u-le, k-ot, s-en);
19) odróżnianie danych głosek od innych przez klaskanie, podskoki itp. gdy słyszy się daną głoskę;
20) słuchowe wyodrębnianie głoski początkowej w wyrazie;
21) rozpoznawanie obrazków i przedmiotów na podstawie podanej głoski końcowej ich nazw;
22) podawanie wyrazów kończących się daną głoską;
23) dobieranie par obrazków, w których nazwa jednego rozpoczyna się taką głoską, jaką kończy się nazwa drugiego (rak- kot- ton-nos)
24) wysłuchiwanie i wybrzmiewanie głosek w wygłosie;
25) wyodrębnianie środkowej głoski w wyrazach
26) tworzenie nowych wyrazów przez dodanie lub odjęcie głoski (np. as- las- lasy- asy- kasy);
27) ćwiczenie czytania sylab i wyrazów;
28) układanie napisów pod obrazkami;
29) przekształcanie wyrazów przez zmianę lub dostawienie sylab (ma- ma, ma- pa, ro-pa, ro- sa, bo-sa);
30) czytanie tekstów, dobieranie zdań do obrazków, porządkowanie zdań opisujących akcję całego obrazka

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny